< random >
Memory Exercise Level
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Random
fala oqsimu bima tubsiroon 38 wama la tubsiroon 39 innahu laqawlu rasoolin kareem 40 wama huwa biqawli shaairin qaleelan ma tuminoon 41 wala biqawli kahinin qaleelan ma tathakkaroon 42 tanzeelun min rabbi alaalameen 43 walaw taqawwala aalayna baada alaqaweel 44 laakhathna minhu bilyameen 45 thumma laqataana minhu alwateen 46 fama minkum min ahadin aanhu hajizeen 47 wainnahu latathkiratun lilmuttaqeen 48 wainna lanaalamu anna minkum mukaththibeen 49 wainnahu lahasratun aala alkafireen 50 wainnahu lahaqqu alyaqeen 51 fasabbih bismi rabbika alaatheem 52
sadaqa allah ul adheem
End of Surah: Incontestable (Al-Haaqqah). Sent down in Mecca after Kingship (Al-Mulk) before The Heights (Al-Ma'aarej)
< random >
Memory Exercise Level
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Random